15 49.0138 8.38624 https://www.kkzzjj.com arrow 0 arrow 0 1 Your e-mail has been sent! A problem has occured. Please try again. NEW HOT SALE 600
Free shipping on all orders over $100. Big summer sale! We provide high quality products.
0
You need WooCommerce plugin.

Istoni Stari Grad

Istoni Stari Grad

Ljubi?

a?

osi?

predsjednikGOSNSD,ka?

edaovakvostanjemo?

eproizvestidugoro?

neposljedicekojemogubitiopasnepoteritorijuinarod,jerakoseizgubiteritorijaoti?

i?

eistanovnici,atobibilonenadoknadivozaovunerazvijenulokalnuzajednicu,jer,kakoka?

e,potezikojevu?

erukovodstvoneiduukoristinaroda。

PredsjednikSNSD-aMiloradDodikizjavioda?

enadle?

neinstitucijeSrpske,prijesvegaRepubli?

kaupravazageodetskeiimovinsko-pravneposloveiPravobranila?

tvo,razmotritikakodasesprije?

iuzurpacijaiprodajazemljenapodru?

juteop?

tine,kojasenalazinagranicisaFederacijomBiH。

Uzto,RepublikaSrpskapredalajezapotrebeop?

tinejednulokacijunaovompodru?

ju,alijena?

elnikop?

tineBojoGa?

anovi?

(SDS)prodaotozemlji?

tesvomstrana?

komkolegiDarkuBabalju,delegatuuDomunarodaParlamentarneskup?

tineBiH。

Dodikjerekaoda?

etra?

itiodgovornostodonihkojisuu?

estvovaliuovakvojprodaji。

Svakiinvestitorjedobrodo?

ao。

Tonijesporno,nitijetoupitanju。

Ali,ovdjejespecifi?

anna?

innakojisevr?

itauzurpacijaiprodajaitosepokrivajednompolitikomkojajeprotivovihljudiovdjeistakaojeDodik。

Dodiktvrdidagadosadanijednomlokalnavlast,nikaopredsjednika,niuranijimperiodimakaopredsjednikaVlade,nijepozvalanarazgovor。

Na?

elnikop?

tineIsto?

niStariGradBojoGa?

anovi?

tvrdidajeve?

inazemljekojajedosadaprodatauprivatnomvlasni?

tvuidaop?

tinanijemogaladauradini?

tauvezistim。

Tako?

ejeuvi?

enavrata,premanjegovimnavodima,kandidovaoprojektekojinisupro?

li。

PozivavlastiuRepubliciSrpskoj,kaoipredsjednika,dado?

uidaseinformi?

uuvezisasovimpitanjima。

Izop?

tinskogiGradskogodboraSNSD-a,kaoiodpredsjednikaSrpske,sti?

unajaveprojekatauvezisavodovodnomiputnominfrstrukturomkoja?

eumnogomepobolj?

ati?

ivotnistandardstanovnikaoveop?

tine。

Booking。


Category yabo亚博直播
BUY FOR ME

E-mail Preview

Would you please buy this awesome piece for me dear? :)
theme-img-alt

SHOP NOW

Design Options

E-mail Settings